Nyheter:

 

 

MER OM HOROSKOPENE

FØDSELSHOROSKOPET                                                                           kr 500,-

Nysgjerrig og kanskje full av undring på hvorfor du opplever deg selv og omverdenen slik du gjør? Kanskje du finner svarene i ditt fødselshoroskop?

Fødselshoroskopet er delt inn i avsnitt som omfatter bla. din innstilling til livet, og ditt ansikt utad. Det tar for seg ditt innerste jeg og det som egentlig motiverer deg, dine mentale interesser og ressurser og dine emosjoner, så som stemninger, følelser og kjærlighet. Det tar også for seg din energi og ambisjoner, og viser hvordan du når dine mål. Det omhandler områder for vekst og ekspansjon, samt områder hvor du trives – og viser hvilke områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg. I tillegg viser det til områder hvor du viser originalitet og fantasi, hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget. Til slutt viser det en oversikt over generasjonen du er født inn i og dets påvirkninger i tiden.

 

YRKESHOROSKOPET                                                                        kr 500,-       

                       

Her kan du se hvilke type yrker passer du best til.

Her vil du få belyst hvilke yrker du passer best til astrologisk sett. Denne tolkningen er ment som en guide til å finne ditt rette yrke. Samtidig får du også en analyse av din personlighet, styrke, eller dine hemninger, ubrukt potensiale, karma, kreativitet, evnen til å tjene penger, hvordan du fungerer i din jobb. Mot slutten vil du finne en syntese av det som tidligere er nevnt, som vil hjelpe deg å oppsummere og klargjøre din oppgave i livet. Gjennom hele rapporten vil du finne mange indikasjoner på forskjellige yrker eller type arbeid som passer til den astrologiske påvirkning. Vi anbefaler at du tenker over denne informasjonen for deg selv, slik at din intuisjon til syvende og sist kan lede deg til det beste valget.Her kan du se hvilke type yrker passer du best til.

 

KJÆRLIGHETSHOROSKOPET                                                        kr 750,-

Her kan du se hvordan du passer sammen med din kjæreste, venner eller andre du ønsker å få belyst din relasjon til.

Hva er det du egentlig ønsker å vite når du skal se nærmere på et romantisk forhold? I hovedsak to ting. For det første ønsker du å forstå følelsesmessige behov, temperament, fikse ideer, og emner som vedkommende tar med seg inn i forholdet. Med andre ord, relasjonspotensialet til vedkommende. I tillegg ønsker du å forstå hvordan de emosjonelle behovene, temperamentet, fikse ideer, og emner hos denne personen, forholder seg til det samme hos den andre personen for å se hvordan de passer sammen. Med andre ord en kompabilitetsanalyse.

De to første seksjonene i den komplette Psyke & Eros relasjonsanalysen, beskriver relasjonspotensialet hos hver person. Seksjon 3 og 4 er kompabilitetsanalysen, og beskriver hvordan de to menneskene opplever hverandre, og forholdet sett fra hver enkelts ståsted.

 

RELASJONSHOROSKOP MELLOM 2 PERSONER                            kr 500,-

Viser samspillet mellom deg og event. venn, arbeidskollega, samarbeidspartner. Hvor samarbeider dere best, og hvor ligger ulikhetene som kan skape utfordringer man må være oppmerksom på.

 

DET KARMISK HOROSKOPET                                                                          kr 500,-

Det karmiske horoskopet viser deg hva du skal lære og erfare i dette livet, og hva slags karma og erfaringer du har med deg fra tidligere inkarnasjoner.

Karmisk horoskop viser utfra et esoterisk synspunkt hvilke intensjoner din sjel har i dette livet. Det viser hvilke lekser du må lære, egenskaper som må utvikles, problemer som må løses, service som må ytes. Fra et slikt perspektiv vil valgene du tar i det daglige livet få konsekvenser som strekker seg utover dette livet. Denne tolkningen er skrevet for å kunne hjelpe deg å klargjøre dine lekser og dine mål, belyse det du kjemper med, og oppmuntre deg til å bevege deg i samsvar med dine sanne mål

 

 ÅRSHOROSKOPET                                                                                           kr 500,-

Dette er et horoskop som viser hvilke påvirkninger du møter i løpet av et år. Året beregnes fra fødselsdag til fødselsdag. Påvirkningen kan starte allerede tre måneder før gjeldende dato og vare inntil tre måneder etter neste fødselsdag. Her kan kjærlighet, karriere, eller eventuell utdannelse komme opp som viktige faktorer. Du får innsikt i hva du står i av prosesser, muligheter og begrensninger det aktuelle året. Det vanligste er å få satt opp horoskopet for inneværende år, men du kan også få satt opp horoskopet for spesielle år i livet ditt som du ønsker å få noe mer klarhet i. Hvorfor ble det som det ble det året, eller hvilke utfordringer var det egentlig du stod overfor?! Kanskje kan du finne noen svar her. Det er viktig at du fyller ut fødselsdato, kl.slett , fødested + stedsnavn du bor/bodde på i det året du etterspør.

Astrologidamene.no © 2008 • Privacy Policy •